Kto odpowiada za porządek na terenach wspólnot mieszkaniowych? 

Wiele polskich mieszkań jest częścią tak zwanych wspólnot mieszkaniowych, czyli organizacji zrzeszających właścicieli obejmujących je lokali, którzy wspólnie starają się jak najlepiej dbać o przylegający teren. Takie obszary jak klatka schodowa, korytarze lub okoliczna zieleń stają się wtedy dobrem wspólnym, które wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest otoczyć należytą opieką. Dotyczy to również utrzymywania ich w odpowiedniej czystości. Ten obowiązek spoczywa właśnie na barkach właścicieli lokali. Aby jednak uniknąć niepotrzebnych komplikacji, bardzo wiele wspólnot mieszkaniowych decyduje się na zatrudnienie do tego zadania profesjonalnej firmy sprzątającej. 

 

Firmy sprzątające we wspólnotach mieszkaniowych 

Ponieważ sprzątanie wspólnot mieszkaniowych leży w interesie wszystkich ich mieszkańców, najlepszym rozwiązaniem na opłacenie usług takiej firmy jest organizacja składki. Zebranie pieniędzy od właściciela każdego z lokali pozwoli łatwo zdobyć odpowiednią ilość pieniędzy, a rozdzielenie tej sumy pomiędzy wiele osób sprawi, że nie będzie ona zbyt wysoka. Należy pamiętać, że firma sprzątająca musi mieć dostęp do źródła bieżącej wody. Jeśli wspólnota mieszkaniowa chce korzystać z jej usług, musi taki dostęp zapewnić i bardzo możliwe, że właściciele mieszkań będą zmuszeni wspólnie go zorganizować. Warto zastanowić się również, jakie dokładnie usługi będą potrzebne. Oprócz samego czyszczenia klatek schodowych firmy sprzątające mogą również dbać o tereny zielone, wywieszać flagi podczas świąt narodowych, utrzymywać porządek w gablotach z informacjami dla mieszkańców lub usuwać niechciane ogłoszenia i plakaty. 

Nie można jednak zapominać o tym, że zatrudnienie firmy sprzątającej wcale nie zwalnia mieszkańców z obowiązku zachowania porządku. To wciąż w interesie wspólnoty mieszkaniowej pozostaje zadbanie o czystość podlegających jej terenów. Dlatego mieszkańcy powinni pilnować, aby nie zostały tam pozostawiane śmieci, a całość prezentowała się odpowiednio schludnie. To samo dotyczy odchodów zwierząt, których sprzątanie nie wchodzi w zakres obowiązków zatrudnionej firmy. Zajmować nimi muszą się właściciele zwierzaków – w innym przypadku grozi im mandat.